KIỂM ĐỊNH DÀN GIÁO VIETFORM CÔNG TY PHOENIX NĂM 2015

   Kiểm định mức chịu tải của Hệ Dàn Giáo Vietform Công ty Phoenix sản xuất. Hệ Dàn giáo Việt Form được làm từ thép ống D49x2mm, có chiều dài 1.0m; 1.5m; 2.0m; 2.5m; 3.0m chuyên dùng cho chống sàn bê tông xây dựng. 

Kiểm định dàn giáo vietform

tải trọng dàn giáo vietform

Dàn giáo Vietform

Tin tức & Sự kiện khác