VÁN ÉP COPPHA, COPPHA GỖ, COFFA PHỦ
prev
  • VÁN ÉP COPPHA, COPPHA GỖ, COFFA PHỦ
  • COPPHA PHỦ PHIM
  • VÁN COFFA PHIM
  • CỐT PHA SÀN
  • VÁN ÉP PHỦ PHIM
next

Đơn giá: Liên hệ

Ván coppha phủ phim 12mm

Ván Coppha Phủ phim 15mm
Coppha ván phủ phim 18ly

Ván Coppha phủ phim

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

 VÁN COPPHA PHỦ PHIM: Phoenix hiện phân phối Ván Ép Coppha Phủ Phim chuyên dùng lót sàn đổ bê tông trong xây dựng. 
Ván coppha quy cách: 1220 x 2440 mm
 - Ván ép 12mm 

 - Ván ép 15mm
 - Ván ép 18ly: Gỗ cứng, gỗ điệp, gỗ dương
Sử dụng được 7-8 nước

ván ép phủ phim

ván ép coppha